TOP
Image Alt
Najduža plaža na Jadranu

Velika plaža

Dužina: 12 km + pojas u zaleđu do 1000 m
Nadmorska visina: 0-3 m
Status zaštite: Velika plaža je zaštićena 1968. godine kao rezervat prirodnog predjela, Emerald stanište Bernske konvencije
Koordinate: 41°53’36.69″N; 19°17’47.47″E

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Velika plaža je najduža jadranska plaža i prostire se od ušća kanala Port Milena u Jadran (rt Đerani) do desnog kraka rijeke Bojane (njenog ušća u Jadran). Plaža je pješčana sa, danas, degradiranim dinama u zaleđu. Iza dina nalazi se pojas brakičnih močvara koje su u nivou mora, te ostataka poplavnih šuma. Na krajnje istočnom dijelu plaže, uz Bojanu (zauzima 4 km plaže i zaleđa), nalazi se močvara sa zaslanjenom vodom i tipično brakičnom vegetacijom Juncus i Tamarix. Ona je dio “Zelenog pojasa Evrope”.

ORNITOLOŠKI ZNAČAJ

Ornitološki značaj Velike plaže ranije se ogledao u značajnom gnjezdilištu, prije svega zijavaca, noćnih potrka i ostrigara. Danas je stanište fragmentisano, te se može naći samo pokoje gnijezdo šljukarica (žalara i blatarića), a u ostacima poplavne šume gnijezda modrovrane, Coracias garrulus i kobca, Accipiter brevipes. Plaža je naročito značajna tokom migracije: ona je “odskočna daska” za put preko Italije, Sicilije i Malte ka Africi i prihvatilište ptica poslije zimovanja. Pored Solane, Ade i Paratuka, ona je jedno od ključnih primorskih mjesta na seobenom putu preko Jadrana. Plaža zadovoljava standarde za upis na Ramsar listu močvara od međunarodnog značaja jer se u njenom zaleđu, u močvari preko koje je izgrađen ilegalni put, gnijezdi gotovo 1% evropske populacije barske kokice, Porzana pusilla. Brijeg od mora je značajno gnjezdilište ševa, noćnih potrka, pčelarica i značajno hranilište za većinu vrsta u delti. Tu se u zadivljujućem broju registruje i planinska ševa, Lullula arborea.

STANIŠTA

Plitka voda Jadrana uz Veliku plažu idealno je hranilište i odmaralište ptica tokom seobe. More po pješčanoj plaži iznosi velike količine hrane. U zaleđu plaže, na dinama, nalaze se ugrožene primorske biljke, nestale sa ostalih plaža Jadrana usljed urbanizacije i turističkog pritiska. Iza dina je močvarna vegetacija sa Juncus sp., Phragmites sp, Tamarix sp… Brijeg od mora je prostrani pašnjak sa pjeskovitom podlogom. Zimi poplavljeno, ljeti neznatno obrađeno.

MJERE ZAŠTITE – UGROŽENOST STANIŠTA I VRSTA

Velika plaža i Brijeg od mora su lovišta lokalnog lovačkog društva. Tokom zimskih i proljećnih mjeseci ona su front za odstrjel umornih selica iz Afrike i brojnih poljskih ptica. Tokom ljeta i jeseni, idealna su mjesta za odstrjel grlica i ostalih vrsta koje sele preko Ulcinja. Velika plaža jedno od najpopularnijih kupališnih destinacija u Crnoj Gori. Pritisak turista je veliki, a kontrola njihovog kretanja zanemarena. Dine se pretvaraju u parkinge, a zaleđe plaže ravna za leteće motorne zmajeve. Ubrzani turistički razvoj regiona uzrokuje i ilegalnu gradnju turističke infrastrukture. Izgradnja novih hotelskih kompleksa duž plaže značajno će ugroziti staništa ne samo ptica, već i drugih grupa životinja koje Veliku plažu biraju za svoje stanište.

 

Want to find out more? Contact us

We’d love to hear from you! Feel free to drop us a message!

    You don't have permission to register
    0

    Your Cart