TOP
Image Alt
Kraška ljepota

Kanjon Cijevne

Dužina kanjonskog dijela: 12 km
Nadmorska visina: 55-1397 m
Status zaštite: Nezaštićeno područje na lokalnom i nacionalnom nivou; Emerald stanište Bernske konvencije
Koordinate: 42°23’54.90″N; 19°24’56.36″E

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Rijeka Cijevna izvire u albanskim Prokletijama. Dužina riječnog toka iznosi 58.8 km, od čega 32.3 km pripada Crnoj Gori. Crnogorskom dijelu kanjona pripada 12 km. U uzdužnom profilu rijeka ima pad od 1350 m. Cijevna predstavlja najjužniju pritoku Morače i povezuje tri značajna IBA Crne Gore: Prokletije, Ćemovsko polje i Skadarsko jezero. Složena geomorfologija sa stijenskim usjecima visine ponegdje i preko 1000 m, uskim kanjonom u gornjem toku i dolinom na izlasku iz kanjona, te čista voda rijeke glavne su geo karakteristike IBA. Kanjon se nalazi na desetak kilometara od Podgorice.

ORNITOLOŠKI ZNAČAJ

Kanjon rijeke Cijevne je donedavno bio jedino stanište lešinara bijele kanje, Neophron percnopterus u Crnoj Gori. Tokom ljetnjih mjesci značajno je gnjezdilište zmijara, Circaetus gallicu; kratkoprstog kopca, Accipiter brevipes; više vrsta sokolova, jarebice kamenjarke, Alectoris graeca; ćuka, Otus scops; legnja, Caprimulgus europaeus; baljinog kokota, Upupa epops; ćubaste ševe, Galerida cristata; mediteranske bjeloguze, Oenante hispanica; brgljeza lončara, Sitta neumayer i dr.

STANIŠTA

U kanjonu je do sada registrovano 813 vrsta biljaka, što čini četvrtinu ukupne flore države. Od tog broja oko 300 biljaka je medonosno, a više od 60 pripada endemima Jugoistočnih Dinarida i Balkanskog poluostrva. Mediteranska makija i kras stanište su više vrsta gmizavaca. Kanjonske litice kanjona predstavljaju jedno od najznačajnijih staništa za grabljivice, kao i gnjezdilište za više vrsta lasta.

MJERE ZAŠTITE – UGROŽENOST STANIŠTA I VRSTA

Za kanjon Cijevne se može reći da je do danas ostao očuvan. Bio je dio “gvozdene zavjese” tokom hladnog rata i kao pogranično područje bio je dobro čuvan. Cijevna ulazi u sistem “zelenog pojasa Evrope” zbog još djevičanskih staništa, naročito u gornjem toku rijeke. Iako vanredno značajan za biodiverzitet i Grad Podgoricu, kanjon se u nekim dokumentima pominje kao akumulaciono jezero, što bi apsolutno uništilo sve njegove vrijednosti.

 

Want to find out more? Contact us

We’d love to hear from you! Feel free to drop us a message!

    You don't have permission to register
    0

    Your Cart

    This site is registered on wpml.org as a development site.