TOP
Image Alt
Istraži

Ptice Crne Gore

Koja je ovo ptica?

Žuta pliska

Motacilla flava

U Crnoj Gori je do sad registrovano 351 vrsta ptica (od 533 vrste dosad registrovane u Evropi ili 66% evropske ornitofaune), uključujući i Turnix sylvaticus, čije je pojavljivanje ostalo sumnjivo. Takođe, prisutnost (na primjer: Fulmarus glacialis) i statusi pojedinih vrsta (na primjer: Carpodacus erythrinus) su određeni na osnovu nalaza autora, a koji još nijesu publikovani.

Od ukupnog broja do sad registrovanih vrsta, 213 vrsta pripada sigurnim gnjezdaricama, sedam vrsta su moguće gnjezdarice, dok se 10 smatra iščezlim, kakav je, na primjer, Aegypius monachus. 106 vrsta se smatra rezidentnim (stanaricama) tj. vrstama koje u Crnoj Gori provode sve svoje životne cikluse. Ovaj broj uključuje i dvije vrste koje su unešene (fazan i čukara). 107 vrsta ptica registrovanih u Crnoj Gori pripada gnjezdaricama selicama.

Koja je ovo ptica?

Bjelovrata muharica

Ficedula albicollis

Koja je ovo ptica?

Siva vjetruška

Falco vespertinus

Bogatstvo faune ptica neke države posmatra se kroz ukupan broj registrovanih vrsta ili, češće, brojnosti gnijezdećih vrsta. U Crnoj Gori, indeks gustine gnjezdarica, koji predstavlja odnos od logaritma broja vrsta koje gnijezde i logaritma površine države, znatno je iznad balkanskog prosjeka (0.435) i iznosi 0.562. Tome doprinosi raznovrsnost staništa: od morske obale, preko solana, slatkovodnih jezera, polu stepa, kanjona, gustih šuma, planinskih zaravni i visokih planinskih vrhova. S druge strane, Crna Gora se nalazi na jednom od četiri najznačajnija koridora za ptice u Evropi- Jadranskom migratornom koridoru (Adriatic Flyway) preko kojeg milioni ptica svake godine sele ka Africi i obratno.

U poređenju sa ostalim evropskim državama, broj od 213 vrsta koje gnijezde u Crnoj Gori je relativno visok, uzimajući u obzir da je Crna Gora jedna od najmanjih evropskih država. Primjera radi, Crna Gora se po površini nalazi na 39. mjestu, dok se po broju gnjezdarica nalazi na 23. odmah ispod Mađarske, koja je skoro sedam puta veća od Crne Gore. Isto tako, u Crnoj Gori ima više gnjezdarica nego ih ima Velika Britanija, Češka, Portugal, Danska, Slovenija ili Švajcarska, na primjer.

Prvi prikaz ornitološkog bogatstva Crne Gore u formi popisa vrsta objavljen je kao Catalogus faunae Jugoslaviae u izdanju Akademije nauka i umjetnosti Slovenije 1973. godine i to u okviru Popisa faune ptica SFR Jugoslavije. Nakon toga, fauna ptica Crne Gore razmatran je u okviru Diverziteta ptica Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja 1995. godine, te Popis ptica Crne Gore sa bibliografijom, izdat 2015. predstavlja prvi samostalni rad koji se odnosi isključivo na njenu teritoriju.

Zbog nedovoljno terenskih istraživanja i nepokrivenosti velikog dijela teritorije države, mnoge vrste su u ovom popisu ocijenjene strožijim statusom nego što bi to moglo biti realno stanje na terenu. Ovaj Popis ptica Crne Gore podložan je reviziji i svi su dobrošli da uz validan dokaz mijenjaju status pojedinih vrsta.

Popis ptica Crne Gore sa bibliografijom možete preuzeti ovdje.

Koja je ovo ptica?

Mala bijela čaplja

Egretta garzetta

Izaberi neko od

Područja za ptice

Kanjon Cijevne

Hajla

Ulcinjska Solana

Želite da saznate više?

You don't have permission to register
0

Your Cart

This site is registered on wpml.org as a development site.